CTM 20-7

Химическа промишленост

ctm-20top

Химическата промишленост е един от най-големите потенциални ползватели на продуктите на фирма Tapflo. Химическите предприятия използват широк набор от помпи в тяхната дейност. Мембранните помпи се използват там, където компактността е нужна и където има риск от работа на сухо или се налага по-малка поддръжка.

Транспортиране на всякакви видове киселини, алкали, спирт, разтворители, продукти податливи към коагуляция, такива като латекс и емулсии, дори и химически отпадни води.

Препоръките за нашите продукти са от:

Akzo Nobel - Sweden, BASF - Germany, Anwil - Poland, Chrome International - South Africa

Типични приложения

В химическата индустрия ще откриете най-голямото разнообразие от приложения, флуиди и температурни колебания.

In the chemical industry you will find the most various field of applications, liquids and temperatures.

Транспортиране на всички видове киселини, соли, спирт, разтворители и чувствителни към срязване продукти като латекс и емулсии, както и химически отпадъци

Transfer of all kind of acids, alkalis, alcohol, solvents and shear sensitive products such as latex and emulsions, as well as chemical waste products

Още примери:

  • Групово транспортиране от складовите резервоари до призводствените резервоари Batch transfer from storage tanks to production tanks
  • Групово транспортиране от транспортни средства до производствените резервоари Batch transfer from transport vessels to productions tanks
  • Приложения в отпадни и отходни  Waste and sump evacuation applications
  • Транспортиране на готовия продукт до транспортните средства Transport of finished goods to transport vessels
  • Натоварване и разтоварване на камиони и влаковеLoading and unloading of truck and train 
  • Впръскване на разнообразни химикали Injection of various chemicals

преглед

CTM 20-7

int pic ctm25-10pvdfmagdrivepump.en 1

CTM 20-7 е най-малката помпа в обхвата на помпите CTM, има 0.12kW двигател, максимален дебит от 4.5m3/h и максимален напор от 7.5 m.

Характеристики и предимства

• Задвижване посредством магнитен съединител – без проблеми с механичното уплътнение

• Без течове – безопасна работна среда и щадящи околната среда

• Помпи без уплътнения – безопасна работа с опасни течности

• Херметична система – без отровни или вредни изпарения

 

спецификации

CTM 20-7

Max temperature PP pumps 0… +70, PVDF pumps 0… +80
Motor IEC standard, 3 x380 VAC* 2 900 rpm, frame B3/B14
Motor power 0,12
Motor size 56
System pressure rating PP pumps: PN4 at 20°C PN2 at 70°C, PVDF pumps: PN4 at 20°C PN2 at 80°C
Viscosity max 200
Solids 150 (hardness 800 Vk)

 

размери

CTM 20-7

 

Dimension A 70
Dimension B 248,5
Dimension C 56
Dimension D 112
Dimension Y 56
Dimension Z 112
Dimension X 248,5

magnetic black

материали на корпуса

CTM 20-7

O-rings FKM (standard), EPDM or FFKM Kaflon
Pump casing and isolation shell (rear casing) PP (GF 30%) or PVDF
Impeller PP or PVDF
Lantern (not wetted) PP (GF 30%)
Static bushings Ceramic (standard) or SiC
Rotating bushings Carbographite (standard) or SiC
Magnets NdFeB

 

 

работни характеристики

CTM 20-7

performance 1

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.