НОВИНИ И МЕДИЯ

На 19 май 2014 Bureau Veritas Certification удостовери, че системата за управление е оценена и е установено нейното съответствие с изикванията на стандарта за управление ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 :

  • Преодставяне на технически консултации и продажба на индустриално оборудване във всички отрасли на промишлеността.
  • Гаранционен и следгаранционен сервиз

Сертификатите потвърждават високата ефективност и ефикасност на ТАПФЛО ЕООД, както и поддържането на политика ориентирана към клиента.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.