НОВИНИ И МЕДИЯ

Като част от международна компания с доказан професионализъм, ние се чувстваме персонално отговорни за поддържането на високо качество на нашите услуги и продукти, спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд на нашите служители и управление на околната среда в съответствие със законовите екологични изисквания.

Като доказателство за нашите мисия и цели, както и за поддържане на висока репутация пред нашите клиенти, ние гарантираме, че нашите продукти и услуги ще продължат да се основават на най-съвременните технологии. Ще продължим и занапред да се стремим клиентите ни да бъдат максимално информирани за условията и цените на продуктите и услугите, които предлагаме, както и ще упражняваме системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност, така че да удовлетворим изискванията и очакванията на всички наши партньори.

Като прикачен файл можете да прочетете Политиката по управление на Качеството, Околната среда, Здравето и безопасността на персонала на фирма „Тапфло“ ЕООД.

TAPFLO-INTEGRATED-MANAGEMENT-POLICY - 2017

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.