Смесващи вентили

Удължен CIP за всички части, които са в контакт с продукта – включително и уплътненията на пръта

 

Спецификация

Област на приложение 

Във всички промишлености.

Описание

Вентила има две вентилни разклонения и две вентилни седла за гарантирано  разделяне на два продукта. Функцията на повдигането на седлото е да  осигурява пълно и надеждно почистване.

Материал на уплътнението

EPDM/PTFE, HNBR/PTFE, FPM/PTFE, SILICON/PTFE

Размери на връзките  

DN 40-150  1,5” - 4”  и 6”

Максимално налягане на линията  

10 бара

Минимално налягане на въздуха   

6 бара

Температура на стерилизацията  

кратковременно - 150°С EPDM, 140°С HNBR

Предимства

-          EHEDG тестван

-          3А стандарт

-          Профилирани уплътнения, които улесняват поръчките на резервни части, чрез ID – номерирането

-          Лесна и ефективна поддръжка благодарение на компактния дизайн, малкото тегло и на факта, че не се нуждае от сгъстен въздух при сервиз

-          Цялостно почистване на всички детайли в контакт с течността, включително уплътнението на вала и седлото и камера на изтичане. Всички детайли в контакт с течността са изложени на CIP- разтворите.

-          Минимална консумация на почистващи течности. Намалени разходи за CIP-разтвори.

-          Вътрешните стени са  електрополирани (Ra 0.8). Кратко време на почистване.

-          Пълно почистване на всички намокраяеми части, включително уплътненията на пръта, уплътнителното седло и кутията за течове .

-          Всички подвижни части са покрити. Няма риск от нараняване.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.