Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Серия PTL

 

Капацитет

[l/h]

Тип 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm
PTL09 20 40 60 80  
PTL13 49 98 167 196 245
PTL17 129 259 389 518 648

[m3/h]

Тип 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm
PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92
PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10
PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

Маркучови помпи с ниско налягане

Намалено време за престой...

Подходящи за изпомпване и дозиране на продукти с нисък или висок вискозитет, лепкави, чисти, неутрални, агресивни или абразивни течности; със съдържание на газове или със склонност към разпенване; със съдържание на твърди частици в следните индустрии: бояджийска, млечна, пивопроизводство, месна и рибна, фармацевтична и козметична, третиране на води, химическа и нефтопреработваща, целулозно-хартиена, текстилна, преработка на мазнини, строителство, керамична промишленост.

Работни характеристики

 • Капацитет: до 10 m3/h
 • Вискозитет: до 15000 cps ***
 • Температура на изпомпваната течност: до 135oC *
 • Диференциално налягане: до 4 bar **
 • Налягане на изхода: до 4 bar
 • Макс. допустим вакуум на входа: до 0,6 bar ***

* При стайна температура от 20°C. Освен това зависи от изпомпвания флуид, качеството на маркуча и конструкцията на двигателя.

** Зависи от размера на помпата и качеството на маркуча.

*** Зависи от размера на помпата/изпълнението, скоростта и материала на тръбата.

Характеристики и предимства

 • Безопасни при работа на сухо
 • Малко компоненти
 • Висок вискозитет
 • Самозасмукващи
 • Без турболентност
 • Дозиране
 • Абразивна среда
 • Реверсивност
 • Възможност за регулиране
 • Подходящи за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

Типични приложения

 • Фармацевтична промишленост
 • Третиране на води
 • Макаронени изделия, сирена
 • Тесто и плодови сладкиши
 • Козметична промишленост
 
 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.