Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Индустриални Миксери

IBC контейнерите и стандартните варели са често използвани в индустрията. Употребата им е най- лесният начин за съхранение и транспортиране на течности. Тъй като много от тези течности трябва да бъдат смесвани преди използването им в производствените процеси, Tapflo предлага собствена гама от специализирани индустриални миксери.

Това е висококачествено оборудване с опростена, но стабилна и надеждна конструкция. То е проектирано и конфигурирано за широка употреба в индустрията и позволява директно миксиране в IBC контейнер или варел. Използването на миксерите позволява да се избегне употребата на междинни резервоари, а производственият процес е по-бърз и евтин.

 
 

Характеристики и предимства

 • Здрава и висококачествена конструкция
 • Блокиращ превключвател
 • Евтино решение, специализирано за IBC, варели и различни контейнери
 • Електрически или въздушно задвижвани
 • Различни конфигурации – специализирано техническо съдействие
 • Складова наличност в Европа за стандартни изпълнения миксери
 • Подходящи за ATEX зони
 

IBC Mixers

IBC Миксери

Цялостно решение за повечето стандартни резервоари
 
 

 

 Вижте продукта 

 

Insulating Covers

IBC Миксираща установка

Спестете време като използвате цялостно решение за миксиране на разнообразни течни продукти...

 

Вижте продукта 

 

Drum Mixers

Варелни миксери

Електрически и въздушно задвижвани.
 
 

 

 Вижте продукта 

 

Pneumixer

Пневмомиксер

2 в 1 – изпомпване и миксиране.
 
 

 

 Вижте продукта 

 

 

Mixing & Pumping Station

Установка за миксиране
и изпомпване

Непосредствено разреждане и изпомпване.

 

 Вижте продукта 

 

 

IBC контейнерите и стандартните варели са често използвани в индустрията. Употребата им е най- лесният начин за съхранение и транспортиране на течности. Тъй като много от тези течности трябва да бъдат смесвани преди използването им в производствените процеси, Tapflo предлага собствена гама от специализирани индустриални миксери.

 
 
 

IBC Mixers

IBC Миксери

Цялостно решение за повечето стандартни резервоари

 

 Вижте продукта 

 

Insulating Covers

IBC Миксираща установка

Спестете време като използвате цялостно решение за миксиране на разнообразни течни продукти...
 
 

Вижте продукта 

 

Drum Mixers

Варелни миксери

Електрически и въздушно задвижвани.

 

 Вижте продукта 

 

Pneumixer

Пневмомиксер

2 в 1 – изпомпване и миксиране.

 

   Вижте продукта 

 

Mixing & Pumping Station

Установка за миксиране и изпомпване

Непосредствено разреждане и изпомпване.
 

 

 Вижте продукта 

 

Това е висококачествено оборудване с опростена, но стабилна и надеждна конструкция. То е проектирано и конфигурирано за широка употреба в индустрията и позволява директно миксиране в IBC контейнер или варел. Използването на миксерите позволява да се избегне употребата на междинни резервоари, а производственият процес е по-бърз и евтин.

Характеристики и предимства

 • Здрава и висококачествена конструкция
 • Блокиращ превключвател
 • Евтино решение, специализирано за IBC, варели и различни контейнери
 • Електрически или въздушно задвижвани
 • Различни конфигурации – специализирано техническо съдействие
 • Складова наличност в Европа за стандартни изпълнения миксери
 • Подходящи за ATEX зони

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.