Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Пневмомиксер

Първоначално пневматичният миксер беше разработен за лаково-бояджийската и мастилената промишленост, където повечето от суровините във варелите или контейнерите се утаяват и трябва да се миксират или смесват преди употреба. Обикновено това представлява транспортиране до съд за миксиране, а това отнема време, генерира отпадъци и допълнителни разходи.

Характеристики и предимства

Без лопатки
Без въртящи се лопатки
Регулиране на разбъркването
Подходящ за всички контейнери до 1000 л. IBC
Липсата на подвижни части подобрява способността на помпите да миксират и изпомпват
Елиминира проблемите при конвенционалното миксиране
Без всмукване на въздух
Без разкъсване на частиците
Миксираща система със затворен съд
И з ц я л о ко н тр о л и р а н и пневматични процеси
Намалено въздействие върху околната среда
Без необходимост от изпомпване до съда за разбъркване

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.