Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Референции

Đuro Đaković Holding d.d.

Референция от Đuro Đaković Holding d.d. относно доставка на индустриални филтри тип Simplex Type S Single Basket Strainer, производство на SPX INTERNATIONAL LTD / PLENTY FILTERS.

Фирма "АГРИЯ" АД

Референция от „АГРИЯ” АД относно доставка на индустриално оборудване Tapflo AB и SPX Flow Technology - помпи, филтри, миксери, топлообменници и резервни части за тях.

Аурубис България

Референция от „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД за избор на доставчик на ТАПФЛО ЕООД  за подбора и доставката на помпено оборудване и охладители(пластинчатитоплообменници) за индустриалните им нужди и  цялостна оптимизация на съществуващите охладители, и подмяната на наличното старо оборудване и предаване на стоките с пълен набор от документи и сертификати и цялостно съдействие по време на монтаж и пуск на оборудването в експлоатация спазвайки всички срокове и изисквания, описани в договора.

 

"Булмаркет ДМ" ЕООД

Референция от „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД за избор на основен доставчик на помпено оборудване производство на компания  Tapflo Sweden, топлообменници – производство на компания APV.

 

КонтинВеСТ ООД

Референция от „КОНТИНВЕСТ” ООД за избор на доставчик ТАПФЛО ЕООД за подбор, доставка и монтаж на циркулационни помпи и помпено оборудване за индустриални нужди, резервни части за тях и последваща техническа поддръжка.

 

 „ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД („ДАНОН СЕРДИКА” АД)

Референция от „ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД („ДАНОН СЕРДИКА” АД) за избор на дългогодишен доставчик на ТАПФЛО ЕООД за Tapflo-, PCM- и APV-оборудване, които се експлоатират при тежки производствени условия и показващи висока надеждност и ниски експлоатационни разходи.

Както и извършване на необходимата техническа консултация по отношение на поддръжката и експлоатацията на доставените съоръжения.

 

"ЕКОНСУЛТ" ООД 

Референция от „ЕКОНСУЛТ” ООД за доставки на топлообменници, помпи с магнитно задвижване, центробежни помпи, дозиращи помпи за химическата и галваничната индустрия.

 

"ЕЛКАБЕЛ" АД

Референция от„ЕЛКАБЕЛ” АД за доставка на  топлообменни апарати и охладители за индустриални нужди, резервни части за тях и последваща поддръжка.

 

"ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД

Референция от „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД за доставки на помпени агрегати, топлообменици/охладители и съответните резервни части както и резервни части за турбоагрегати.

 

Италфууд Индъстри ЕАД

Референция от „ИТАЛ ФУУД  ИНДЪСТРИ” ЕАД за избор на основен доставчик ТАПФЛО ЕООД за подбор, доставка и монтаж на мембранни помпи и резервни части  -  Tapflo Sweden

 

КЦМ АД

Референция от „КЦМ” АД за избор на доставчик на ТАПФЛО ЕООД за помпени агрегати, топлообменици/охладители, смесители, тръбна арматура, филтри и съответните резервни части за тях, като доставяните помпени агрегати са производство на Tapflo AB, а също така и помпени агрегати, филтри и различни консумативи за наличното им оборудване производство на SPX Flow Technology.

 

КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Референция от „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за доставка на винтови, зъбни, центробежни помпи, помпи с магнитно задвижване.

 

"Монделийз България Продакъшн" ЕООД

Референция от „Монделийз България Продакшън“ АД за доставки на помпено оборудване (зъбни, винтови, ротационни помпи и др.), производство на компании Tapflo Sweden и Johnson pump - бранд на SPX Flow Technology, топлообменници и вентили производство на компания APV - бранд на SPX Flow Technology, също така и реализация на проект „Доставка и монтаж на електрически парогенератори в производствено помещение CAV 600 за производство на фонданови пълнежи“ - възложен с поръчка PO 141353, включващ: Доставката, монтажа и пуска в експлоатация на 3бр. електрически парогенератори с работно налягане до  0,9 МРа, със съответната предпазна арматура, съдове под налягане  и тръбна разводка.”

 

"Монтажинженеринг" АД

Референция от „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД за доставка на помпи, топлообменни агрегати, миксери и филтри за индустриални нужди, производство на компаниите Tapflo AB и SPX Flow Technology, което се експлоатира при тежки производствени условия.

 

Рапид Оил Индъстри ООД

Референция от „РАПИД ОЙЛ ИНДЪСТРИ” ООД за доставка на помпено оборудване за индустриални нужди, изграждане на инсталация за добив и преработка на био горива и техните производни, както и последваща поддръжка.

 

"СОФИЯ МЕД" АД

Референция от „СОФИЯ МЕД” ЕООД за избор на основен доставчик на помпи, топлообменници и охладители.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.