CTV Вертикални помпи - надеждни и без уплътнение

Серия помпи CTV - едностъпални вертикални центробежни помпи, с опростена конструкция и надеждни в работа. Разработени са за транспортиране и циркулация на различни течности от контейнери, утаечни ями и резервоари. CTV са изработени от РР (полипропилен), PVDF (поливинилиден флуорид) или неръждаема стомана AISI 316L.

 

преглед

CTV Вертикални помпи - надеждни и без уплътнение

Принцип на работа на вертикалните помпи Tapflo

Защита от утечки и работа на сухо
Помпите от серия CTV са монтирани вертикално с двигател над повърхността на течността. По този начин помпите не се нуждаят от механично уплътнение, което обикновено се явява източник на проблемни утечки. Също така помпата е разработена по такъв начин, за да бъде защитена от работа на сухо.

Опростено обслужване
Простият дизайн без лагеруване и механично уплътнение предполага, че помпата не се нуждае от регулярно обслужване. CTV помпите също така са нечувствителни към твърди частици.

Замяна на самозасмукващите помпи
В много инсталации помпите CTV заменят самозасмукващите помпи. Помпеното тяло на CTV помпите е изцяло потопено в течността. По този начин помпата работи по-надеждно в сравнение със самозасмукващите помпи. Дълбочината на потапяне достига 419-425 mm (в зависимост от модела), като може да бъде инсталирано допълнително удължение на входа до 3m.

Материали

Серията вертикални помпи на Tapflo се произвежда от PP (полипропилен), PVDF или неръждаема стомана AISI 316L.

PP
РР (полипропилен) подходящи за много видове химически вещества с температура до 70°C. Идеален за вани за ецване, обезмасляващи киселинни разтвори и др.

PVDF
PVDF (поливинилиден флуорид) има превъзходна химическа и механическа устойчивост. Идеален за горещи киселини до 100°C.

Неръждаема стомана AISI 316L
Помпи от неръждаема стомана, подходящи за високи температури до 100°C и за специални приложения като изпомпване на гореща натриева основа. Всички метални компоненти, които са в контакт с течността, са изработени от корозионно устойчива неръждаема стомана AISI 316L. За специални приложения като изпомпване на хром-никел, възможни са и електрополирани модели. 

Серия помпи от PP и PDV

sidbilder CTV-pp-pvdf.en

Помпи от неръждаема стомана

sidbilder CTV-stainless.en

 

характеристики

CTV Вертикални помпи - надеждни и без уплътнение

Performancecurve-CTV.en
Performancecurveoverview-CTV-Pumps.en

Performance curves

Performance overview – PP or PVDF pumps and stainless steel pumps

 

приложени документи

Приложени документи

Надеждни и без уплътнение CTV вертикални помпи

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.