Помпи за прахови субстанции

Серия помпи за прахови субстанции - гарантиран безпроблемен транспорт

Мембранната помпа за прахови субстанции Tapflo е икономично и компактно решение. Върши същото, което други, много по-големи и сложни системи за прахови субстанции, постигат. Помпите за прахови субстанции са модифицирани от стандартни алуминииеви серии с тефлоново покритие PTFE. Тефлонът спомага за ефективния транспорт през помпата с възможно най-малко съпротивление.

 

преглед

Помпи за прахови субстанции

Какви видове прахови субстанции могат да се транспортират?

Помпата Tapflo за транспорт на прахови субстанции ще се справи с почти всеки тип с тегло между 80 и 720 кг. / м3 сухо тегло. Най-общо казано, ако праховата субстанция не се слепва, когато я притискате в ръка, помпата Tapflo може да бъде използване напълно успешно. Примери за такива субстанции са сажди, смоли и силикони.

The powder transfer pump will handle different types of process powders, with specific weight from 80 up to 720 kg/m3 dry weight.
Generally, if the powder does not clump together when you squeeze it in your hand, the Tapflo powder transfer pump can be used successfully. A few examples of common powders are sintering powder, carbon black, resins and silicones.

Капацитет

Капацитет на транспортиране е изключително различен за различните прахови субстанции, в зависимост от тяхната плътност, тегло и др. За по-подробна информация относно капацитета за вашите нужди се свържете с вашия местен Tapflo дилър или попълнете формата за запитване в нашия сайт

The capacity of the powder transfer is extremely different from one powder to another, depending on the consistency and weight etc.
Fore more specific information about the capacity in your application, please contact your local Tapflo distributor or fill out our inquiry form here.

Принцип на работа

Помпата за прахови субстанции е базирана на стандартна въздушно задвижвана мембранна помпа. Субстанцията се транспортира чрез две мембрани, като в първия цикъл на работа субстанцията се пълни в контейнера, а във втория се избутва.

The powder transfer pump is based on a standard Tapflo air operated diaphragm pump. The powder is transferred by means of two diaphragms, which alternately prime the powder from the container in the first cycle and discharge to the process in the second cycle.
The powder is transferred in a hermetic system from the powder container to your process.

Без проблеми при стартиране на помпата

Въздушно индукционната система елиминира събирането на субстанция при стартиране на помпата. Въздухът се впръсква в помпата откъм субстанцията за нейното разпръскване. Индукционният поток може ръчно да се нагласи за нуждите на игловия клапан и така да се постигне оптимално представяне

The air induction system eliminates powder pack up problems when starting the pump. Air is induced to the powder side of the pump for diffusion of the powder. The induction flow can manually be adjusted by means of a needle valve to obtain a optimum performance.

Безопасна във взривоопасни зони

Помпите за прахови субстанции са ATEX сертифициране, което позволява използването им във взривопасни зони ( група IIG/IID, категория 2).

parts powderpump.en

Цялостна въздушно-индукционна система се доставя с всички помпи за прахови субстанции:
1) Субстанция
2) Сферичен клапан
3) Мембрана
4) Невъзвратен клапан Non return valve
5) Иглен клапан Needle valve
6) Линия на въздушна индукция Air induction line

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.