Мембранни помпи

PE diaphragm pump.en

Мембранните помпи Tapflo са многоцелеви помпи. Могат да се използват в много приложения. Благодарение на простия принцип на работа, компактна и надеждна конструкция, мембранните помпи Tapflo отговарят на всички  изисквания и потребности в промишлеността.

 

ПРЕГЛЕД

 

 

Мембранни помпи

Принцип на действие на мембранни помпи TAPFLO

Двете мембрани, съединени посредством ос, се преместват напред и назад под въздействие на променящото се подаване на въздуха в камерата зад самите мембраните. Движението на мембраните в едната посока настъпва чрез подаване на въздуха с помощта на въздушен разпределител към съответната мембрана. След достигане на максимално отклонението отклонение настъпва автоматично превключване на разпределителя и подаване на въздуха към втората мембрана.

Цикъл на действие

Смукателен такт (1)

При отдалечаването на едната мембрана от стената на корпуса се създава разреждане в работната камера. Това разреждане предизвиква засмукване на флуида в камерата.

Нагнетателен такт (2)

В ссъщото време другата мембрана предава налягането на сгъстения въздух към флуида, намиращ се в камерата, изтласквайки го към нагнетателния канал. По време на всеки цикъл налягането на въздуха от задната страна на мембраната е равно на налягането от страната на флуида.

working principle.en

Възможности за монтаж на помпите Тapflo

Мембранните помпи са универсални и лесни за монтиране. Входът и изходът на помпата могат да бъдат завъртяни на 180°, което я прави приспособима към всяко оборудване ( за помпи серия PE & PTFE и от металната серия).

Залята

Оборудването е коструирано с положително налягане на входа на помпата. Това е най-добрият начин за инсталиране в случаи, при които е задължително напълно изпомпване на течността от контейнера или когато се изпомпват вискозни продукти.

Самозапълваща

Конструкцията на помпите Tapflo е с възможности за създаване на висок вакуум. Помпие могат да започнат работа на сухо, без това да намали времето на експлоатация на помпата. Височината на засмукване е до 5 м. от празна смукателна тръба и до 8 м. от запълнена тръба. Възможностите за засмукване зависят от размера на помпата и флуида.

Потопена

Всички помпи Tapflo могат да бъдат потапяни в различни течности. Важно е да се обърне внимание на химическата съвместимост на компонентите на помпата и течността. Условие за работа на помпата се явява отвеждането на отработения въздух над нивото на течността ( например използвайки подходящ маркуч).

Жизнено важни за работата на помпите са три ключови компонента:

Мембрани с дълъг живот

Двете мембрани са специално разработени с цел засмукване и нагнетяване на изпомпвания флуид от помпената система. Характерна черта на мембраните се явява конструкцията тип сандвич, идеална за работа в тежки промишлени условия. Решението за включване на метална сърцевина в конструкцията осигурява гладкост и цялост на повърхността в контакт с флуида като по този начин не се изискват външни пластини или шайби. Това позволява да се избегнат течове през мембраната и осигурява условия за лесно почистване.  Мембраните могат да бъдат изработени от PTFE (тефлон), бял PTFE (за санитарната серия), EPDM, бял EPDM (за санитарната серия) , NBR (нитрил) и FKM (витон - само при определени модели).

Екологичен въздушен клапан без омасляване

За движването на помпата се осъществява от въздушния клапан, който разпределя сгъстения въздух в корпуса на помпата между мембраните. Благодарение на специалната система на плъзгане, клапанът се явява конструкция неизискваща обслужване и използване на омаслен въздух. Това решение позволява да се икономисат средства за смазване и защита на околната среда. Този висококачествен въздушен клапан се състои само от две подвижни части. Разработен е по такъв начин, че може да започне работа от всяко положение, в което е спрял преди това и никога не засяда в мъртва точка. Изработва се от месинг или по поръчка от неръждаема стомана AISI 316.

Клапанна система

Помпите Tapflo са снабдени с четири клапана,гарантиращи правилния поток на трансортирания флуид през помпата. Клапаните са сферичен тип с възможно най-опростената конструкция и висока надеждност. Характерна черта на всички клапани се явява високата им уплътняваща способност. Могат да бъдат изработени от EPDM, NBR, PTFE, AISI 316, полиуретан или керамика, което дава възможност да бъдат в съответствие с всеки вид изпомпван флуид.

Разрез на PTFE мембрана

diaphragm-cross-section.en

1) Усилваща тъкан
2) Метална сърцевина
3) EPDM слой
4) PTFE слой

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.