Пневматична система за контрол на нивото

преглед

Пневматична система за контрол на нивото

levelcontrol.en

installation levelcontrol.en

Тази находчива система се състои само от пневматични компоненти. Системата за управление на нивото може да се монтира в резервоари, контейнери и тръби с цел да стартира и спира помпата при достигане на зададено ниво на течността. Тази система може да се използва също така и във взривоопасни зони поради липсата на електрозахранване.

Пневматична система за контрол на нивото

Уверете се, че помпата спира на точно определеното ниво на течността.

спецификации

Пневматична система за контрол на нивото

 

Max temperature +40⁰
Min temperature -5⁰
Weight 0,850 kg

размери

Пневматична система за контрол на нивото

 

Dimension Y 122 mm
Dimension Z 150 mm
Dimension X 110 mm

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.