Допълнителни аксесоари

Налични са множество аксесоари, които допълват функционалността на помпите Tapflo.

Демпфери против пулсации
Пневматични мембранни алармени системи
Система за дозиране
Система за контрол по ниво
Pneumixer

преглед

Допълнителни аксесоари

Демпфери против пулсации

Това са ефективни устройства за уравновесяване на промените на налягането на течността при изхода на помпата. Демпферът Tapflo работи активно, използвайки мембрана и сгъстен въздух - той автоматично създава противоналягане на налягането на течността, като по този начин свежда до минимум амплитудата на пулсациите. Демпферът на пулсации е достъпен за всички видове помпи Tapflo.

Пневматични мембранни алармени системи

В случай на скъсване на мембранага устройството автоматично спира помпата и включва клаксона. Течността остава в камерата между работната и защитната мембрана. Тази система гарантира висока степен на защита в случай, когато е абсолютно недопустимо изтичане на продукта.

Система за дозиране

С помощта на тази система автоматично се регулира желаното количество изпомпвана течност. Броят на тактовете на мембраните се отчита с амплитудата на налягането на изхода на помпата. Системата много лесно се монтира на всяка помпа Tapflo. Необходимо е само да зададете желания обем, натиснете клавиша "dispense" (дозиране) и помпата автоматично ще изпомпа желаното количество. 

Система за контрол по ниво

Тази забележителна система се състои само от пневматични компоненти. Може да бъде монтирана на резервоари, контейнери, тръби с цел да стартира или спре помпата при достигане на зададено ниво на течността. Системата може да се използва във взривоопасни зони поради липсата на електрозахранване.

характеристики

Допълнителни аксесоари

damper-efficiency.en

 

размери

Допълнителни аксесоари

images/dampeners.png

images/dampeners_dimensions.png

 

КОД НА ПОМПАТА

images/dampeners_code.png

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.