Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Пневматична система за контрол на нивото

Пневматична система за дозиране Пневматичната система за дозиране може да бъде използвана за всяка въздушно задвижвана мембранна помпа Tapflo с цел транспортиране на определен обем от течност. Системата дава възможност да бъде зададен желан обем от течност (TPUK-BP) или време за дозиране (TPUK-BT).

Пневматична система за контрол на нивото

Изцяло автоматизирана пневматична система за контрол на нивото, която може да бъде използвана за контрол при зададени нива на течности, изпомпвани от утаители или резервоари.

Устройство за отмерване на тактовете/ниско налягане VFC

Уредът може да бъде интегриран към PLS системи. Необходимо е само да се свърже броячът към въздушно задвижваната мембранна помпа през изхода на въздушния заглушител, за да се следи за тактовете на помпата.

Устройство за измерване на жизнения цикъл

Tapflo устройството за измерване на жизнения цикъл се свързва към изхода на въздушната система на помпата като показва тактовете на LSD дисплей. Компактна, лесна за използване и с нисък разход, тази проста система позволява да се контролира поддръжката на помпата и да се вземат превантивни мерки при рутинното обслужване.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.