Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Санитарни Демпфери

 
Размер Три скоби
SMS3017
DT30 S 25
DT80 S 25
DT125 S 38
DT225 S 51
DT425 S 70
DT825 S 76,1
 

Санитарната серия демпфери на Tapflo е проектирана специално за храни, напитки, фармацевтичната и козметична промишленост, където се изисква чиста и стерилна среда. 

ИЗРАБОТЕНИ ЗА САНИТАРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Демпферът е проектиран и изработен за почистване и стерилизация на място - C.I.P. и S.I.P. Това са автоматични процеси за почистване и дезинфекция, част от тези производства и нашият продукт е проектиран специално да отговаря на изискванията им. 

Демпферие със СЕРТИФИКАТ ATEX 

Демпферите са налични в изпълнение, отговарящо на изискванията за експлозивна среда - с маркировката ATEX. Те се доставят със заземителна връзка и със съпътстващи материали, които са проводими: проводимо тяло, мембрана от PTFE (проводима задна част) или EPDM (проводим).

Типични приложения

 • Химия
 • Млечни продукти
 • Храни 
 • Напитки
 • Тестени изделия 
 • Пивоварна промишленост
 • Санитарни приложения
 • Козметика 

Характеристики и предимства

 • Намаляване на вибрациите и ефекта на хидравличните удари
 • Защита на цялото оборудване в тръбната система
 • Оптимизирана работа на помпата и намалени разходи за поддръжка

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.