Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Варианти на помпите CTS

 
 

Възможни са две изпълнения: Стандартно - Индустриално (CTS I) и Санитарно (CTS H):  

    • CTS H е с отлични електрополирани повърхности, FDA одобрени уплътнения, високо качество и механична здравина, отговаря на изискванията на хранително-вкусовата промишленост и различни санитарни приложения. 
    • CTS I е с химически устойчива и механично здрава неръждаема стомана AISI 316L и е надежден избор за индустриални приложения.

 

 
 

Technical data

  CTS-H CTS-I
Сертификатът EHEDG
Сертификатът EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) е гаранция, че конструкцията на помпата съответства на санитарните изисквания. Освен това помпата е тествана за хигиеничност, което означава, че бактериите не се размножават след почистващи и дрениращи процедури.
   
FDA §21 CFR 177 материали
FDA (Американска дирекция по храните и лекарствата) създава списък на полимерите, включително синтетичен каучук и пластамасови материали, които са одобрени за оборудване в контакт с хранителни продукти.
Стандартно  
EN 10204 за проследимост на материала
EN 10204 гарантира проследимост на използваните материали. Докато 2.1 само сертифицира съответствието на материала с този на поръчания продукт, 3.1 предоставя тестови резултати за проследяването на материалите от конкретната партида (обикновено само за металите в контакт с продукта).
Опции Опции
Наредба EC 1935/2004
Тази наредба на Европейския съюз се прилага за всички материали в контакт с хранителни продукти, като например метали, полимери и каучукови изделия. Според регулациите материалите трябва да бъдат безопасни, етикирани със символ чаша и вилица, проследими през цялата верига на производство (съгласно стандарт EN 10204) и да бъдат произведени съгласно добрите производствени практики (GMP).
Стандартно  
CE съответствие
Продукт, класифициран като машина със знак СЕ изпълнява основните изисквания за здраве и безопасност, регламентирани в Директива 2006/42/ EEC на ЕС за безопасност на машините.
Стандартно Стандартно
Директива ATEX 94/9/EC
Директивата засяга оборудване, което е одобрено като безопасно за потенциално експлозивна среда. Оборудването е класифицирано в основни групи, категории, ниво на защита и температурен клас, за да бъде определено като подходящо за съответната взривоопасна среда.
Опции Опции

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.