Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

RG – метални центробежни помпи с полуотворено работно колело

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери на изхода: DN 32 до DN 125
Максимално работно налягане: 16 bar
Дебит: до 300 m3/h
Напор: до 95 m
Тип на работното колело: Полуотворено
Температура: до 200°C - в зависимост от изпомпвания продукт
Материали: AISI 316
Опционално: AISI 304, AISI 904, Duplex, Superduplex, Hastelloy B или C)

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Промишленост Пример за приложение

Хранително-вкусова

Циркулация в изпарителни станции, изпомпване на вода след пресоване при обработка на риба, изпомпване на етанол, вино с остатъци от грозде.

Отпадни води

Изпомпване на вода с въздушно съдържание, отпадни води, утайки, изпомпване при флотационна рециркулация.

Химическа промишленост

Изпомпване на азотна киселина, сярна киселина или 12.5% железен сулфат със суспензии, глицерин и натриева основа, мастни киселини, солена вода.

МОДЕЛИ

RGB Със собствена лагерна опора на вала.
RGL Междинен куплиращ елемент между помпеното тяло и ел. двигателя. Използва се стандартен двигател B5 и съединител.
RGM Директно куплиране на работното колело към стандартен двигател B5 (моноблок).
RGV Вертикална конструкция

 

Серията RG са центробежни процесни помпи с полуотворено работно колело Основните характеристики на тази серия са модулният дизайн, взаимозаменяемост на частите им, разнообразие от уплътнения на вала, а също така и взаимозаменяемост на хидравличната конструкция и способността на помпата да работи при нисък наличен кавитационен запас (NPSHa).

Центробежните помпи от серията RD са конструирани с модулна конструкция с цел да се редуцират разходите за поддръжка и склад. Общи резервни части могат да се използват и в други серии и размери. Тези помпи са проектирани в съответствие със стандарти ISO 2858/5199 и това дава възможност за замяната им на помпи съгласно същия стандарт. Всички центробежни помпи Salvatore Robuschi могат да бъдат приспособени към различни типове уплътнения на вала. С подмяната само на няколко компонента, помпите могат да бъдат конфигурирани с единично механично уплотнение тип "back to back“ или “tandem”, двойно уплътнение картриджно уплътнение, или салникова набивка. Уплътненията могат да бъдат оборудвани в план съответствие с API 682 (т.е. PLAN 11, PLAN 52, PLAN 53А, PLAN 54 и т.н.).

Центробежните помпи от серията RG може да бъде използвана за изпомпване на неабразивни, леко замърсени течности в химическата и петроло-химическата промишленост. Те са подходящи и за изпомпване на течности със съдържание на газ до 15%. Помпите могат да се използват в рафинерии, целулозно-хартиената промишленост, хранително-вкусовата и сладкарска промишленост, в процесите на преработка на солена вода, за абсорбиращи съоръжения в екологичното инженерство, електро- и топлоцентрали, стомано-добивната промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • Модулна конструкция и лесна поддръжка - 35 различни размера помпи - само с 3 групи лагерни тела и валове. Износващи се пръстени са заменяеми, което осигурява дълъг живот на помпата и намалява разходите за поддръжка. Освен това лагерното тяло позволява регулиране на аксиалните хлабини от страната на двигателя. Преоразмерената основна плоча гарантира стабилност, а чрез междинния куплиращ елемент и директното куплиране (моноблок) се избягват проблеми в резултат на несъосност на валовете на помпата и ел. двигателя.
  • Унифицирано лагерно тяло едно и също лагерно тяло може да бъде използвано за помпи със затворено, с полуотворено, с мулти канално или с работно колело тип VORTEX. Конструкцията е в съответствие със стандарт EN 25199, с което се гарантира отклонение на вала ❮ 0.05 mm и минимум 18,000 работни часа, баланс на аксиалното и радиално натоварване и намаляване на работната температура.
  • Ефективност - отляти затворени работни колела с високо КПД, изискващи нисък кавитационен запас (NPSHa).
  • Гъвкавост - могат да бъдат инсталирани уплътнения на вала с 15 различни конструкции.
  • Широк диапазон от приложения - проектирани за химическата, стомано-добивната, петролната промишленост, хранително-вкусовата и сладкарската промишлености, преработката на солена вода, снабдяване с гореща вода, в пречиствателни съоръжения и електроцентрали.
 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.