Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

TE Електрически задвижвани мембранни помпи

 

Технически данни

PE и PTFE Максимален капацитет
(л/мин)
вход и изход
БСП инв.
TE50P 48 1/2"
TE100P 110 1"
TE200P 220 1 1/2"
TE50T 48 1/2"
TE100T 110 1"
TE200T 220 1 1/2"
 
Метал Максимален капацитет
(л/мин)
вход и изход
БСП инв.
TE70S 48 3/4"
TE120S 110 1"
TE220S 220 1 1/2"
TE70A/C 48 3/4"
TE120A/C 110 1"
TE220A/C 220 1 1/2"
 
Санитарен Максимален капацитет
(л/мин)
вход и изход
стандартен
TE80 48 DN 25 SMS 3017 tri-clamp
TE125 110 DN 38 SMS 3017 tri-clamp
TE225 220 DN 51 SMS 3017 tri-clamp

Широк диапазон от приложения

 • Химическа промишленост
 • Целулозно-хартиена промишленост
 • Обработка на повърхности /Галванизация/
 • Санитарни приложения
 • Третиране на води
 • Машиностроене
 • Бояджийска и мастилена промишленост
 • Лакова промишленост

Характеристики и предимства

 • Нисък разход на енергия. Консумация на електричество < консумация на компресиран въздух, високоефективен електрически двигател (клас IE3)
 • Мембрани с дълъг жизнен цикъл. Пневматична и на мембраната поддръжка на мембраната
 • Работа на сухо без риск от повреда Лесна за употреба, без от защитно устройство поддръжка необходимост
 • Ниска цена на резервни части. Помпата е с почти идентична конструкция откъм омокряемата страна, както на стандартните Tapflo въздушно задвижвани мембранни помпи. Затова повечето резервни части са еднакви.
 • Малко компоненти и конструкция с дълъг жизнен цикълНамалено време за принудителен престой и ниски разходи за поддръжка
 • Лесна поддръжка Без необходимост от смазване, без риск от протичане
 • Самозасмукване.Повече възможности за монтаж

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.