Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

RB – метални центробежни помпи с канално работно колело

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери на изхода: DN 65 до to DN 300
Максимално работно налягане: 10 bar
Дебит: до 2400 m3/h
Напор: до 70 m
Тип на работното колело: Канално (затворено)
Температура: до 200°C – в зависимост от изпомпвания продукт
Материали: Чугун GJL250 или AISI 316.
Опционално: AISI 304, AISI 904, Duplex, Superduplex, Hastelloy

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Промишленост Пример за приложение

Хранително-вкусова

Изпарителни инсталации, изпомпване на сокове, доматено пюре, винарска промишленост, в процесите на пастьоризация с температура на водата до 98°C.

Отпадни води

Изпарителни инсталации, ултрафилтрация, барбутиране, обработка на солена вода

Химическа промишленост

За уплътнителни/изпарителни инсталации, вискозни и отпадни продукти, циркулация, предприятия за биодизел и биоетанол.

Текстилна и обработваща

За химически бани с утайки и влакнести вещества

МОДЕЛИ

RBB Със собствена лагерна опора на вала.
RBL Междинен куплиращ елемент между помпеното тяло и ел. двигателя. Използва се стандартен двигател B5 и съединител.
RBM Директно куплиране на работното колело към стандартен двигател B5 (моноблок).
RBV Вертикална конструкция
RBC Вертикална помпа тип Cantilever

 

Серията RB са центробежни процесни помпи с канално работно колело, чиято специфична геометрия на лопатките позволява работа при нисък наличен кавитационен запас (NPSHa) и възможност за преминаване на едри частици. Помпите от тази серия се характеризират също с модулен дизайн, взаимозаменяеми части, избор от уплътнения, възможност за работа при нисък наличен кавитационен запас (NPSHa) и по-голяма износоустойчивост.

Центробежните помпи от серията RB са конструирани с модулна конструкция с цел да се редуцират разходите за поддръжка и склад. Общи резервни части могат да се използват и в други серии и размери. Лагерната опора на помпите от серия RB са в съответствие със стандарти ISO 2858/5199. Всички центробежни помпи Salvatore Robuschi могат да бъдат приспособени към различни типове уплътнения на вала. С подмяната само на няколко компонента, помпите могат да бъдат конфигурирани с единично механично уплътнение тип "back to back“ или “tandem”, двойно уплътнение, картриджно уплътнение, или салникова набивка. Уплътненията могат да бъда оборудвани в план съответствие с API 682 (т.е. PLAN 11, PLAN 52, PLAN 53А, PLAN 54 и т.н.).

Преминаване на едри частици, изпомпване на вискозни продукти при нисък наличен кавитационен запас (NPSHa), високо КПД и нисък шум – това са основните характеристики на RB каналното работно колело, които дават възможност на помпите да постигнат висока производителност дори при неблагоприятни условия. Големият диаметър на входа и малкият брой на лопатките намалява скоростта на потока и осигурява много добри на входа на помпите дори и при наличието на разтворен в течността газ или въздух. Широчината на работното колело и формата на лопатките намаляват скоростта на потока между лопатките и подобряват характеристиките на помпите, когато се изпомпват вискозни течности. Каналното работно колело позволява частици да преминават без да блокират помпата и обезпечава високо КПД подобно на това на затвореното работно колело, а и по-добро при изпомпване на вискозни течности. Този тип работно колело се използва за различни приложения и е подходящ за различни видове инсталации.

Серията помпи RB се използват за изпомпване на течности в пречиствателни станции, чисти води за охлаждащи кули или пречистване на кондензати, вискозни течности в хранително-вкусовата и химическата промишленост. Серията намира добро приложение и в рафинериите, хартиено-целулозната промишленост, в процесите за преработка на солена вода, пречиставена на разтвори, електро и топлоцентрали, металургията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • Модулна конструкция и лесна поддръжка -15 различни размера помпи само с 4 групи лагерни тела и валове. Преоразмерената основна плоча гарантира стабилност, а чрез междинния куплиращ елемент и директното куплиране (моноблок) се избягват проблеми в резултат на несъосност на валовете на помпата и ел. двигателя.
  • Унифицирано лагерно тяло едно и също лагерно тяло може да бъде използвано за помпи със затворено, с полуотворено, с мулти канално или с работно колело тип VORTEX. Конструкцията е в съответствие със стандартa EN 25199, с което се гарантира отклонение на вала ❮ 0.05 mm и минимум 18,000 работни часа, баланс на аксиалното и радиално натоварване и намаляване на работната температура.
  • Ефективност - отлети затворени работни колела с високо КПД, изискващи нисък кавитационен запас (NPSH) .
  • Канално работно колело скоростта на потока на входа и на изхода на работното колело е по-ниска в сравнение с тази при конвенционалните затворени работни колела, но производителността е подобна на тяхната. Ниската скорост означава и малки загуби, нисък кавитационен запас (NPSHa) и висока производителност при изпомпване на вискозни продукти. Каналното работно колело е подходящо за работа с продукти, съдържащи частици, замърсени течности, пюрета, концентрати и др. С такива характеристики помпите от тази серия могат да бъдат използвани за различни приложения и са подходящи за употреба в различни типове инсталации.
  • Гъвкавост - могат да бъдат инсталирани уплътнения на вала с 15 различни конструкции.
  • Широк диапазон от приложения - проектирани за химическата, стомано-добивната, петролната промишленост, хранително-вкусовата и сладкарската промишлености, преработката на солена вода, снабдяване с гореща вода, в пречиствателни съоръжения и електроцентрали.
 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.