Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Установка за миксиране и изпомпване

Непосредствено разреждане и изпомпване

Разработването на идеи и решения е в природата ни. Стандартната установка за миксиране и изпомпване на Tapflo улеснява процеса на разреждане и транспортиране. Тази разработка намира различни приложения, например при разреждане на фертилизатори или прахове. Установката е модулна и с много възможности за конфигуриране в зависимост от потребностите.

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.