Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

RD – метални центробежни помпи със затворено работно колело

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери на изхода: DN 32 до DN 125
Максимално работно налягане: 16 bar
Дебит: до 500 m3/h
Напор: до 140 m
Тип на работното колело: затворено
Температура: до 200°C – в зависимост от изпомпвания продукт
Материали: AISI 316
Опционално: AISI 304, AISI 904, Duplex, Superduplex, Hastelloy B или C)

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Промишленост Пример за приложение

Хранителна промишленост

Изпомпване на гореща вода (130°C) в процесите на пастьоризация, изпомпване при CIP, отпадъчни течности от преработка на мазнини, вода след пресоване при обработка на риба, изпомпване на палмова мазнина, саламура, етилов алкохол.

Отпадни води

Изпомпване на киселинни отпадъчни води във вакуум-изпарителни инсталации, изпомпване на чиста вода в мокри скрубери

Химическа промишленост

Разтоварване на резервоари, изпомпване на разтвори на азотна киселина, карбамидни разтвори, етилен дихлорид, изпомпване на биодизел, сярна киселина, оцетна киселина, глицерин.

Нефтопреработвателна и газодобивна промишленост

Изпомпване на самолетно гориво в ATEX зона, изпомпване на химически разтвори в дозиращи станции в петролни рафинерии.

ИЗПЪЛНЕНИЯ

RDB Със собствена лагерна опора на вала.
RDL Междинен куплиращ елемент между помпеното тяло и ел. двигателя. Използва се стандартен двигател B5 и съединител.
RDM Директно куплиране на работното колело към стандартен двигател B5 (моноблок).
RDV Вертикална конструкция

 

Серията RD са процесни центробежни помпи със затворено работно колело. Основните характеристики на тази серия са модулният дизайн, взаимозаменяемост на частите им, разнообразие от уплътнения на вала, а също така и взаимозаменяемост на хидравличната конструкция и способността на помпата да работи при нисък наличен кавитационен запас (NPSHa).

Центробежните помпи от серията RD са конструирани с модулна конструкция с цел да се редуцират разходите за поддръжка и склад. Общи резервни части могат да се използват и в други серии и размери. Тези помпи са проектирани в съответствие със стандарти ISO 2858/5199 и това дава възможност за замяната им на помпи съгласно същия стандарт. Всички центробежни помпи Salvatore Robuschi могат да бъдат приспособени към различни типове уплътнения на вала. С подмяната само на няколко компонента, помпите могат да бъдат конфигурирани с единично механично уплътнение, тип "back to back“ или “tandem”, двойно уплътнение, картриджно уплътнение или салникова набивка. Уплътненията могат да бъдат оборудвани в план съответствие с API 682 (т.е. PLAN 11, PLAN 52, PLAN 53А, PLAN 54 и т.н.).

Конструкцията на центробежните помпи от серията RD позволява използването им за изпомпване на агресивни химикали, утайки, продукти с високи температура, вискозитет и плътност. RD серията помпи със затворено работно колело са проектирани за изпомпване на чисти течности или такива с малък процент частици. Те могат да изпомпват агресивни органични или неорганични течности в химическата и петролната промишленост. Те също се използват в процесите на преработка на солена вода, в пречиствателни станции и електроцентрали, стомано-преработващата промишленост и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • Модулна конструкция и лесна поддръжка -15 различни размера помпи само с 4 групи лагерни тела и валове. Преоразмерената основна плоча гарантира стабилност, а чрез междинния куплиращ елемент и директното куплиране (моноблок) се избягват проблеми в резултат на несъосност на валовете на помпата и ел. двигателя.
  • Унифицирано лагерно тяло едно и също лагерно тяло може да бъде използвано за помпи със затворено, с полуотворено, с мулти канално или с работно колело тип VORTEX. Конструкцията е в съответствие със стандартa EN 25199, с което се гарантира отклонение на вала ❮ 0.05 mm и минимум 18,000 работни часа, баланс на аксиалното и радиално натоварване и намаляване на работната температура.
  • Ефективност - отлети затворени работни колела с високо КПД, изискващи нисък кавитационен запас (NPSH) .
  • Канално работно колело скоростта на потока на входа и на изхода на работното колело е по-ниска в сравнение с тази при конвенционалните затворени работни колела, но производителността е подобна на тяхната. Ниската скорост означава и малки загуби, нисък кавитационен запас (NPSHa) и висока производителност при изпомпване на вискозни продукти. Каналното работно колело е подходящо за работа с продукти, съдържащи частици, замърсени течности, пюрета, концентрати и др. С такива характеристики помпите от тази серия могат да бъдат използвани за различни приложения и са подходящи за употреба в различни типове инсталации.
  • Гъвкавост - могат да бъдат инсталирани уплътнения на вала с 15 различни конструкции.
  • Широк диапазон от приложения - проектирани за химическата, стомано-добивната, петролната промишленост, хранително-вкусовата и сладкарската промишлености, преработката на солена вода, снабдяване с гореща вода, в пречиствателни съоръжения и електроцентрали.
 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.