Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Cистемите guardian

 

Guardian представлява енергоспестяващо устройство, проектирано за предпазване на въздушно задвижваните двойно мембранни помпи от неефективна работа, при което се изразходва прекомерна енергия и се намалява жизненият цикъл на частите. Системата също дава допълнително предимство при използването й в приложения с повишен риск.

Guardian следи налягането на течността на изхода на помпата спрямо зададена точка и я изключва, ако налягането се повиши (поради затворен клапан) или понижи (поради работа на сухо) в зависимост от конфигурацията.

Приложения на системите Guardian

Двойна защита

Помпите от серията TB имат втори комплект мембрани. В случай на разкъсване на работещата мембрана, течността остава във вътрешната част на помпата и не изтича през въздушната система. Guardian следи налягането между първата и втората мембрана и изключва помпата при повишаването му над зададената работна точка.

Спиране при работа на сухо

При липса на флуид на входа, помпата поглъща въздух и налягането се понижава под зададената точка. Guardian следи налягането на флуида на изхода и спира помпата при понижаването му под зададената точка.

Работа на празни обороти и спиране

Guardian следи налягането на течността на изхода на помпата и я изключва, ако то се повиши в резултат на затворен клапан или свръхналягане в нагнетателния тръбопровод.

Работа на празни обороти и рестартиране

Guardian следи налягането на течността на изхода на помпата и я изключва, ако то се повиши в резултат на затворен клапан или свръхналягане в нагнетателния тръбопровод. Когато налягането падне под зададената точка, помпата се рестартира автоматично.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.