Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

APV

APV - Продуктова гама

Сред продуктите на APV има голямо разнообразие от помпи, клапани, топлообменници, миксери и хомогенизатори, създадени да работят с максимална ефективност в съвременната модерна индустрия - хранително-вкусовата промишленост, млечна и пивоварна промишленост, химическата и фармацевтичната промишленост. Отличните инженерингови постижения, иновативен дизайн и стриктен контрол на качеството гарантират, че използвайки съоръженията на APV в производството ще се спазват най-високите хигиенни стандарти. Необходимостта от гарантирана безопасност и високото качество на крайния продукт изисква от производителите хигиената да бъде основен приоритет. Продуктите на APV се почистват лесно и ефективно, като същевременно намаляват енергийните разходи. Голяма част от продуктите на APV подобряват ефективността и са изцяло интегрирани със съвременните системи за автоматизация и контрол. APV предлага компоненти и оборудване, които отговарят на международни стандарти като: 3A, PMO, USDA, ASME, EHEDG, FDA, CE Mark. Използвайки APV оборудване, клиентите гарантирано отговарят на новите регламенти за безопасност на храните като ЕС 178/2002.

"TAPFLO" се ползва с право на дистрибуция в България, Румъния, Полша, Беларус, Русия, Украйна, Казахстан, като предлага на своите клиенти уникални решения за миксиране, хомогенизация, системи за микро и нано филтрация за сгъстяване на течности и пречистване на вода за питейни нужди с всички европейски сертификати. Предлагаме цели топлотехнически решения изпълнени с уникални конструкции топлообменници. Готови сме да оборудваме съоръжения с предпазна и регулираща арматура за вакуум и надналягане с TUV сертификат, отговаряща на всички санитарни изисквания.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.