Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

PT CIP

 

Характеристики и предимства

 • Безопасни при работа на сухо
 • Малко компоненти
 • Висок вискозитет
 • Самозасмукващи
 • Без турболентност
 • Дозиране
 • Абразивна среда
 • Реверсивност
 • Възможност за регулиране
 • Подходящи за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

Типични приложения

 • Промишленост
 • Бои
 • Третиране на води
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Целулозно-хартиена промишленост

Почистване на място /CIP/ под високо налягане

Като лидер в областта на перисталтичните помпи, Tapflo разработи метод за по-лесно и по-добро почистване на място на маркучовите помпи – оригинално колело. Това решение беше създадено, за да отговори на нуждите на потребителите от хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост.

Новата помпа PT CIP очаква патента си за дизайна на специалното колело, с чиято помощ притискащите пети ще се прибират (без да се упражнява натиск на помпата) с цел ефективен процес за почистване на място.

Работни характеристики

 • Капацитет: от 0,5 до 10 m3/h
 • Налягане на изхода: до 15 bar

Помпите PT са налични с опция "CIP с колело”. Тя позволява, просто чрез промяна посоката на въртене на помпата (½ оборот), притискащите пети да се прибират автоматично, за да се извършват процесите на почистване и стерилизация без въздействие върху помпата. Потребителят спестява време и постига най-голяма функционалност в процеса.

 
 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.