Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Центробежни помпи

Центробежните помпи Tapflo са едни от най-универсалните помпи на съвременния пазар. Те могат да бъдат използвани за многобройни приложения и монтирани в различни инсталации. Благодарение на опростения принцип на работа, компактния и надежден дизайн, Tapflo сериите центробежни помпи имат широк спектър от приложения – от изпомпване на хранителни продукти до трасфер на химикали.

CTX Bисокое фективни центробежни помпи

Благодарение на здравата конструкция и компактния и надежден дизайн, помпите от серията CTX осигуряват безпроблемна работа за дълъг период от време, като по този начин се съкращава принудителния престой. Характеристики и предимства Помпите CTX са налични за санитарно.
 

 

 View Product 

CTI ЦЕНТРОБЕЖНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПОМПИ

CT помпите са едностъпални центробежни помпи с отворено или полуотворено работно колело. Произведени са от висококачествен и механично здрав материал - неръждаема стомана AISI 316L. Гамата от помпи отговаря на изискванията на различни днешни индустрии.

 

 View Product 

CTH

CTH САНИТАРНИ ПОМПИ

CTH серията е предназначена основно за санитарни приложения в производството на храни, напитки и фармацевтични продукти. Корпусът и работното колело са от електрополирана ( <0.8 Ra) неръждаема стомана AISI316L.
 
 
 

 

 View Product 

CTM

CTM ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ С МАГНИТНО ЗАДВИЖВАНЕ

CTM помпите се използват в повечето индустрии, където се изпомпват течности. Помпите се справят с много видове ниско и нормално вискозни чисти течности като например химически агресивни и токсични.
 
 

 

 View Product 

 

CTV

CTV ВЕРТИКАЛНИ ПОМПИ

Серия помпи CTV - едностъпални вертикални центробежни помпи, с опростена конструкция и надеждни в работа. Разработени са за транспортиране и циркулация на различни течности от контейнери, утаечни ями и резервоари. CTV са изработени от РР (полипропилен), PVDF (поливинилиден флуорид) или неръждаема стомана AISI 316L.
 
 

 

 View Product 

CTS Самозасмукващи центробежни помпи

Помпите CTS са самозасмукващи центробежни помпи с отворено работно колело, изр. Помпите CTS са самозасмукващи центробежни помпи с отворено работно колело, изработени от неръждаема стомана AISI 316L. Всмукателните способности на тези помпи са до 4,5 м. Серията CTS съчетава всички предимства на стандартните помпи CT. Налични са в санитарно и индустриално изпълнение.
 
 

 

 View Product 

CTI

CTXS - нова серия самозасмукващи центробежни помпи

Благодарение на способността си да изпомпват въздух и да създават вакуум, помпите от CTX серията могат да се инсталират над нивото на изпомпваната течност (до минус 5 м воден стълб).
 
 
 

 

 View Product 

CTP

CTP Полимерни центробежни помпи с механично уплътнение/a>

CTP са едностъпални центробежни помпи с полу-отворено работно колело. Поради липсата на метални части в контакт с течността, помпите са идеални за изпомпване на химикали и при циркулационни процеси.
 
 

 

 View Product 

FAQ

+

What is a centrifugal pump?

A centrifugal pump is a mechanical device that uses a rotating impeller to create flow inside the pump volute thus increasing pressure of the fluid, typically used for transferring liquids in various industries.

+

How does a centrifugal pump work?

Centrifugal pumps work on the principle of converting mechanical energy from the impeller's rotation into kinetic energy and then into potential energy to move the fluid through the pump and into the discharge pipe.

+

What are the main components of a centrifugal pump?

The main components of a centrifugal pump include the impeller, casing, suction and discharge ports, shaft, bearings, and mechanical seals.

+

What are the different types of centrifugal pumps?

Centrifugal pumps can be categorized into various types based on their design, such as hygienic pumps, industrial pumps, vertical pumps, magnetic pumps, self-priming pumps, and plastic pumps, each serving specific applications.

 

+

What are the advantages of using centrifugal pumps?

Centrifugal pumps offer high efficiency, easy installation, low maintenance, and the ability to handle large flow rates within reasonable pump sizing, making them popular for a wide range of fluid transfer applications.

+

Are centrifugal pumps self-priming?

Not all centrifugal pumps are self-priming. Self-priming centrifugal pumps have a unique design that allows them to draw fluid into the pump without the need for external priming.

 

+

Can centrifugal pumps handle abrasive fluids?

Centrifugal pumps are generally not well-suited for handling abrasive fluids as the impeller and casing may wear quickly. For abrasive applications, specialized pumps like slurry pumps are more suitable. It is also advisable to run the pump at lower rpm to decrease the negative effect of the abrasive liquid on the pump components.

+

How do I choose the right centrifugal pump for my application?

When selecting a centrifugal pump, consider factors such as flow rate, head, fluid properties, temperature, and compatibility with the application to ensure optimal performance.

+

How can I maintain a centrifugal pump for maximum efficiency?

Regular maintenance, including inspection and cleaning, is essential to ensure the pump's longevity and efficiency. Follow the manufacturer's maintenance guidelines and schedule.

+

Can a centrifugal pump handle high-viscosity fluids?

Centrifugal pumps are generally more suitable for low to medium viscosity fluids. For high-viscosity fluids, positive displacement pumps like hose pumps or screw pumps are often preferred.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.