Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Миксери - Смесване и разбъркване

Разбиване, смесване и разбъркване на продукти са основни операции при обработката на течни продукти, например в млечната, хранително-вкусовата и козметичната промишлености. Често течността се състои от компоненти, които са разтворими или съдържат твърди частици с различни размери. Добър пример за такъв продукт е мляко, което съдържа мазнини, протеини, въглехидрати, минерали и вода.

 Най-бързият начин да се постигне дисперсия е като се използва механична разбиваща сила.

Смесването и разбиването е основната технология на APV. APV предлага изцяло специализирани смесващи и разбъркващи системи, включително бъркачки за течни продукти, порционни и непрекъсващи миксери и блендери, за обработка на хранителни продукти, напитки, мляко, фармацевтични продукти, нефт, обработка на химикали и вода. Широкият диапазон от предлагани миксери „Flex-Mix” осигурява гъвкавост при решаването на различни задачи:

  

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.