DarMix+ In-line Mixer

Миксер за миксиране на масло и маслени смеси в линия

 Спецификация

Област на приложение 

Масло, масла за мазане, млечни смеси.

Описание

Компактен и високоефективен миксер работещ  в линия. Интензивността на миксиране (обор./мин.) се контролира с честотен регулатор.

Капацитет  

6 000 kg/h

Температура

8 ÷ 18°C

Предимства

  • Приложим за продукти с висок и нисък вискозитет 
  • Създава хомогенизиран продукт
  • Липса на контакт на продукта с лагерите
  • Компактен дизайн
  • Почистването става едновременно с тръбопровода 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.