Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Flex-Mix Instant

Вакуумно смесване за рекомбиниране и високоскоростно емулгиране

 Спецификация

Област на приложение 

Мляко, сокове, десерти, пюре, бебешки храни, млечни продукти, сосове.

Описание

Предназначен за порционно смесване, входно смесване в един или повече хидратиращи резервоари, или непрекъснато смесване в затворени системи с вакуумно транспортиране на сухи вещества.

Стандартни размери/капацитет  

500, 1000, 2000 и 3000 л (130, 260, 530, 800 гал.). Капацитет на сухите вещества до 20,000 кг/ч (40,000 фт./ч) в зависимост от типа на сухите вещества.

Температура

-10 ÷ +110°C

Налягане

-1 ÷ 0.5 бар

Предимства

  • Уникално качество за високоскоростно смесване, позволяващо голямо всмукване на сухи вещества.
  • По време на смесването въздуха е ефективно отстранен като по този начин се удължава времето за работа и се осигурява постоянно високо качество.
  • Затворено, непрекъснато производство, което позволява по-висока производителност и по – малко изпарение. 
  • Стандартни размери/производителност.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.