Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

TPM Batch Powder Mixer

Надежден прахов миксер/смесител

 

 Спецификация

Област на приложение 

За разтваряне на прахови смеси в течност.

Описание

Праха се поставя в смесителя, чрез butterfly клапан. Клапана контролира количеството на праха и предотвратява влизането на въздух в смесителя.

Стандартни размери/капацитет  

ТРМ +1: 25 000 л/ч. 
ТРМ +2: 50 000 л/ч.

Температура

Максималната температура на продукта по време на смесване е 60°С

Налягане

1.5 бар

Предимства

  • Лесни за поддръжка – лесна смяна на уплътненията на вала
  • Надежден дизайн и здрава конструкция
  • Санитарни, пригодни за CIP

Намалява разходите за поддръжка, когато се използват (други) APV помпи. Уплътненията на вала са идентични с тези, които се използват при центробежните APV помпи W+/WS.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.