Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Топлообменници

Топлообменник - това е сърцето на много процеси в хранителната, химическата, петролната и други промишлености. Топлообменниците са основни съоръжения в енергетиката, отоплителната и охлаждащата инфрасруктурата на жилищните сгради. 
През 1923 д-р Ричард Селигман, основател на компания Aluminum Plant and Vessel Company Ltd или по-известна като APV, изобретява пластинчатия топлообменник. Това изобретение е довело до революция в областта на индиректното (непряко) нагряване и охлаждане на продукти. От този момент нататък APV се превръща в общопризнат лидер в разработването на нови решения в областта на топлопредаването. 
Пластинчатите топлообменници на APV могат да се изградят с единични и двойни пластини. теплообменникВръзката между пластините може да е уплътнение, спойка, заварка или заварени по двойки пластини. Различните начини на връзка между пластините определят степента на агресивност на топообменящите флуиди. Пластинчатите топлообменници се използват за топлообмен между течности с различна агресивност: от най-безобидни течности до най-агресивни висококонцентрирани химически агенти. 

APV предлага повече от 60 типа пластини. По този начин могат да се строят топлообменници за всяка една специфична задача. Най-голямата рама, с която разполага APV, може да побере до 1000 паластини, с което осигурява повече от 3500 м2 топлообменна площ. Стандартната дебелина на единичните пластините е 0,4-0,6 мм.

APV предлага широк диапазон от ефективни, надеждни, икономични топлообменници за решаването на всяка задача включително киселини, газове, масла, мазнини, миещи средства и мляко. Топлообменните процеси могат да се характеризират с високо налягане или вакуум, ниски или високи загуби на налягане на топлообменящите потоци, високо използване на топлинните потенциали. Широкият диапазон топлообменници включва пластинчати, полузаварени, напълно заварени, а така също и тръбни и обстъргващи топлообменници.

Типични области на приложение на топлообменниците:

 •     Автомобилна индустрия
 •     Производство на напитки
 •     Химическа
 •     Централно отопление
 •     Млечна промишленост
 •     Отопление/ вентилация/ охлаждане
 •     Морско дело
 •     Пречиствателни станции
 •     Нефтена и нефтохимическа индустрия
 •     Фармация
 •     Енергетика
 •     Целулозно хартиена

 Предимства на пластинчатите топлообменници:

 • Висока ефективност на топлообмена;
 • Икономия на пространства до 90%;
 • Лесен транспорт и монтаж;
 • Уникално решение на всяка задача, позволява изчисляване на параметрите с висока точност;
 • Установяване на потоци с висока турболентност и самопочистване на пластините;
 • Възможност за работа както със симетрични, така и с несиметрични потоци;
 • Гъвкавост - лесна промяна на параметрите при промяна на натоварването на обекта;
 • Лесно и просто обслужване;
 • Лесно почистване с възможност за прилагане на CIP.

Информационна карта за изчисляване на топлообменник

Зареждане на брошурата "Индустриални топлообменници"

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.