Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Загреватели с директна пара

Процесът на пряко загряване с директна пара осигурява висока степен на гъвкавост в процесите на APV на стерилизация на продукти като мляко, сметана, сладолед, млечен концентрат и др.

Загряването с директна пара може да се осъществява по два способа:

 • Нагнетяване в парна среда (Infusion)
 • Впръскване на пара (Injection)

Всеки от тези методи има специфични приложения в зависимост от свойствата на продукта и изискванията за качество.

Пряко нагнетяване на пара (Infusion)

Този процес протича чрез инжектиране на продукт в парна атмосфера, създадена в херметическа камера. Производителност от 1000 до 35 000 л/ч. 

Този стерилизатор осигурява моментно умерено нагряване без кавитация, точно определяне на времето за въздействие и бързо охлаждане. Тази функционалност осигурява следните предимства:

 • Гъвкаво производство на висококачествена стерилна продукция (без ароматизатори)
 • Пастьоризирани продукти с увеличен срок на годност
 • Продукти, изискващи топлинна обработка и ефективно отделяне на миризмите
 • Продукти предразположени към гниене

Такива продукти са: мляко, сметана, соево мляко, пудинги, десерти, сладолед и др. 

Впръскване на пара (Injection)

макар и по-бавно от Infusion. Системата на инжектиране на пара се прилага за ниско- и високовискозни продукти с производителност от 2000 до 25 000 л/ч. Типични продукти, обработвани с парна инжекция, са мляко, сметана, мляко с пълнители, соево мляко, сладолед.

Основните характеристики на стерилизатора са:

 • Сигурна стерилизация
 • Висока степен на стерилизация и ниска степен на химически изменения
 • Висока надеждност
 • Производства на големи партиди
 • Запазване на натуралните свойства на суровините, ароматите, цвят и хранителна стойност
 • Липса на контакт с горещи повърхности и замърсяване
 • Минимален риск от загаряне на продукт и запушване на топлообменници
 • Намаляват производствените отпадъци и потребността от работна сила. Поради дългите производствени цикли е необходима подходяща автоматика.
 • Намаляване на замърсяването

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.