Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Напълно заварени топлообменници (Hybrid)

От 1981 година напълнозаварените топлообменници на APV заемат сериозна позиция в индустрията. Широкият диапазон от възможни форми и конструкции дава възможност за по-добри решения, свързани с топлинни и геометрични условия. Хибридните топлообменници се използват за много агресивни течности при високи температури и налягания. Те заместват пластинчатите топлообменници при тежки температурни условия, високи налягания и агресивни флуиди. Това означава, че хибридният топлообменник има по-големи възможности от пластинчатия.

Завареният топлообменник има значителни предимства пред кожуотръбните – проста конструкция при едни и същи условоя на топлообменната задача. Тяхната компактна кострукция допуска плътност на топлообменната повърхност 250 м2/м3. Друго основно предимство на хибридните топлообменници пред кожухотръбните е голямата икономическа рентабилност. Използването на малко количество материал от висок ценови клас винаги води до намаляване на цената..

 

Принцип на работата на хибридния топлообменник

 
Конструкцията на хибридния топлообменник на APV осигурява ефективен топлообмен при низко налягане на флуидите, липса на мъртви пространства и гарантирани проектни температури. Потокът от страната на „вълните” е перпендикулярен на потока в „тръбите”. Обикновено единият от потоците пресича веднъж или многократно другия поток. Огъването на пластините формира два вида канали: тръбни – „тръби” и „S”–образни - „вълни”.

Големината на налягането върху пластините може да се увеличи , за да позволи преминаване на по-голям поток или да се намали налягането, за да се позволи преминаване на по-големи частици. Тези функционални възможности осигуряват оптимална конструкция, отговаряща на много изисквания на процеса. Конструкцията позволява да се увеличи диаметърът на тръбите и да се запази разстоянието между пластините в страната на „вълните”. 

Хибридните топлообменници на APV могат да се проектират за широк диапазон на налягане от вакуум до 60 бара.

Хибридните пластинчати топлообменници отговарят на изискванията на стандарт ISO 9000.

 

Особености  и предимства:

 • Работна температура от - 200° С до + 900° С, работно налягане 0 до 60 бара
 • Напълно заварена конструкция без уплътнения
 • Избор на конфигурации
 • Компактна конструкция, позволяваща да се достигне до 6000 м2 площ за един топлообменник
 • Икономично използване на суровините и неголямо тегло
 • Дебелина на пластините 0,5-1,0 мм
 • Възможност за изработка на пластините от разнообразни заваряеми сплави
 • Голям коефициент на топлопреминаване при незначителни падове на налягане
 • Силно изразен ефект на самопочистване поради голяма турболентност на потоците и липса на мъртви зони
 • Работят с различни среди (газове и течности), както и за фазови превръщания - изпарители и кондензатори
 • Малкият вътрешен обем на апарата и малката дължина правят апарата по-надежден

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.