Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Пластини с двойна защита (Duo safety)

Пластините с двойна защита са създадени, за да защитят продукта от протичане през пукнатини. Пластината се състои от две отделни пластини. Двете пластини могат да бъдат от различни материали. Всяка двойка пластини се монтира с нелепящи уплътнения тип Paraclip, която държи всяка двойка. Пластините най-често се произвеждат от неръждаема стомана или титаний, а уплътненията най-често са от NBR или EPDM.

Основни характеристики:

  • Възможност за 100% визуална проверка
  • Двойките могат да се отварят за почистване на междинното пространство
  • Възможност за сглобяване на пластини от различни материали в една двойка - например неръждаема стомана/ титан или хастелой/титан
  • Могат да се използват уплътнения от EPDM/Viton в един топлообменник 
  • Висока безопасност от смесване
  • Разглобяеми
  • Широкоизползвани в хигиенични приложения
  • Температурен диапазон -35/+180 °C
  • Работно налягане 0-16 бара

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.