Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Пластинчати топлообменници с уплътнения (GPHE)

Пластинчатият топлообменник позволява да се изключи риска от корозия и да се осигури ефективност дори при много сложни задачи.

Започвайки от прости задачи с деминерализирана вода и завършвайки с охлаждане на киселини и амини, пластинчатите топлообменници осигуряват максимална ефективност и намаляват риска от престои. APV използва широк спектър материали за пластини и уплътнения. За да осигурят оптимално техническо решение, опитните инженери на APV са готови да извървят заедно с Вас пътя от проектирането до пуска на оборудването.пластинчатый теплообменник


Преимущества на пластинчатите топлообменници в химически или други отрасли:

• Голям избор на материали за уплътнения и пластини
• Удобни за почистване и експлоатация
• Избор между полузаварени или разглобяеми топлообменници
• Полузаварените варианти снижават значително риска от протичане
• Възможност за изменение на конфигурации при изменение на технологичния процес
• Ефективна работа
• Високата ефективност позволява да се получи икономия за сметка на намаляване на топлообменната площ
• Малките вътрешни обеми снижават времето за пуск и експолатационните загуби
• 97% топлопоглъщане 
• Не са необходими сложни методи като рентген, ултразвук и др. за контрол на състоянието на топлообменника
• Устойчивите на корозия материали снижават необходимостта от инспекции и обслужване, осигуряват надеждна експлоатация
• Отсъствие на подвижни части изключва вибрациите и удължава експлоатационния срок
• Минимизира инвестиционните средства в сравнение с кожухотръбните
• Компактната конструкция води до икономия на площ
• Снижават разходите по време на експлоатация
• Снижаването на замърсяването води до голяма топлоефективност и намалява загубите на топлоенергия


Приложения на пластинчатия топлообменник:

• Производство на натриева основа
• Коксохимическо производство
• Производство на калцинирана сода
• Черна металургия
• Производство на сярна киселина
• Производство на титаниев диоксид и други оцветители
• Производство на соли
• Производство на цинков фосфат
• Производство на акрилни влакна
• Производство на капролактам и полиамид-6
• Десулфоризация
• Производство на етилен-гликол
• Производство на етиленов окис
• Формалдехидни смоли
• Обработка на нефтени суровини
• Дехидратация/обезсоляване
• Компресиране на газове
• Газоочистка

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.