Устройство DH

 

Устройството се изработва по индивидуално запитване на клиента. Състои се от модулни инсталации, всяка от които е разположена на собствена рама.

Инсталациите съдържат пластинчати топлообменници, помпи и автоматика, термометри, манометри, регулиращи вентили. 

 

 


Предимства:

  • Мощност до 50 MW
  • Просто устройство
  • Опростено сервизно обслужване
  • Доставка на готова инсталация „включи и топли"

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.