Compakva

Водоподгревателят Compakva се произвежда в следните модели: 36+/54+, TD36+, VX36+, S36, VXB50+.

Compakva 36+/54+

Това е водоподгревател за загряване на вода в самостоятелни и неголеми жилищни сгради. Простият и компактен дизайн прави този водонагревател най-малкия на пазара. Compakva 36+ и 54+ може да се свърже директно към мрежата на централното топлоподаване с максимална температура на потока 130° C.

Работните условия зависят от загубите на налягане и температурата на водата в централната мрежа. Compakva 36+ и 54+ се състои от три основни компонента: многофункционален блок, пастинчат топлообменник и термостатичен вентил. 

Многофункционалният блок служи за тръбопровод, капак, заден панел и сензор на ускорителя. Специалната конструкция на канала в съчетание със сензора в многофункционалния блок ускорява затварянето на вентила. Това помага да се понижи разходът на енергия и експлоатационните загуби. Терморегулиращият вентил поддържа постоянна тампература на горещата вода в жилището, ако централното отопление е пуснато.

 

Compakva TD 36+

Compakva TD 36+ представлява централно топлоснабдяване и отопление на вода. Простата и много компактна конструкция прави Compakva TD 36+ на APV най-малката инсталация от този род на пазара. Станцията се състои от многофункционален блок, пластинчат топлообменник, термостатен вентил и регулатор на загубите на налягане. Многофункционалният блок служи за тръбопровод, заден капак и сензор. Диференциалният регулатор на налягане осигурява оптимални условия за работата на термостатния вентил. Вътрешната система за водоснабдяване трябва да е оборудвана с предпазен клапан, отговарящ на местното законодателство. Многофункционалния блок позволява да се повдигне наполовина капакът и да се демонтира предпазният вентил.

 

Compakva VX 36+

Инсталацията се състои от многофункционален блок, пластинчат топлообменник, два терморегулиращи вентила, регулатор на пада на налягане, помпа и разширителна камера. Многофункционалният блок служи за тръбопровод, капак и сензор. Регулатор на пада на на налягане осигурява оптималните условия за работа на централното отопление. Помпата от централното отопление подава вода през контура на централното отопление и пластинчатия топлообменник. Високоефективната помпа е окомплектована с честотен преобразувател, който снижава загубите с 40 % спрямо традиционните помпи. Снижава се и шумът. Регулирането на температурата в Compakva VX36 + се извършва както при домашното, така и при централното водоснабдяване.


Compakva S 36+

Compakva S 36+ представлява затворена единица за топлоснабдяване, за затопляне на вода и регулиране на загубите на налягане при помещения с подово и централно отопление. Инсталацията има изходи за системата от радиатори, обединени в система за централно отопление. 

 

 

        Compakva VX 50+

Compakva VX 50+ е напълно централизирано устройство, предлагащо оптимална безопасност и комфорт. Пластинчатият топлообменник загрява централното водно отопление и вътрешното водоснабдяване, което е свързано с резервоар за съхранение. APV Compakva VXB50+ се състои от следните компоненти: многофункционален блок , пластинчат топлообменник с две части, два терморегулиращи вентила, регулатор на пада на налягане при отопление, две циркулационни помпи, разширителен съд и резервоар. Многофункционалният блок работи като тръбопровод , капак , заден панел и сензор. Специалната конструкция на канала заедно с положението на сензора в многофункционалния блок ускорява затварянето на вентила. Това предполага по-нисък разход на енергия при празен ход и снижава експлоатационните разходи. Новоразработеният двоен пластинчат топлообменник може да се използва както в домашни условия, така и в системи за централно отопление. Регулаторът на пад на налягане осигурява оптимални условия за работа на регулиращия вентил, който регулира температурата в централното отопление. Помпата на централното отопление циркулира водата през системата на централното отопление и пластинчатия топлообменник. Честотното управление на помпата е вградено и снижава ефективността на помпата до 40% в сравнение с традиционните помпи. Друга особеност на Compakva VXB50+ е независимото регулиране на температурата на топлата вода и централното отопление. Терморегулиращият вентил за битовата вода осигурява постоянна температура на водата в тръбопровода. Резервоарът за съхранение на вода е от неръждаема стомана и предварително се подгрява с помощта на помпа и топлообменник.. 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.