Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Тръбни топлообменници

 

Тръбните топлообменници на APV (ParaTube)  се изпълняват с два типа тръби: гладки и „оребрени”. Те винаги изглеждат по подобен начин: с една голяма тръба  или с повече малки тръбички, прикрепени подвижно към външната обшивка. Те представляват напълно заварена конструкция и се произвеждат в четири варианта. Уплътнението е разположено между кожуха и частта, където са заварени вътрешните тръби. 

 

 

 

Видове тръбни топлообменници:

 

ParaTube CDT – (Corrugated Double Tube) представлява две концентрично разположени тръби. Диаметрите на тръбите се променят в зависимост от дебита и размерите на твърдите частици в продукта. Тази конструкция позволява обработка на продукти с високо съдържание на парченца или влакна, като влиянието върху парченцата и влакната трябва да е минимално.

 

 

 

 ParaTube CТT – (Corrugated Triple Tube) представлява три концентрично разположени тръби. Обикновено уплътнения разделят трите тръби една от друга. Тази конструкция позволява двустранно нагряване на продукта. Тройната тръба най-често се използва за високовискозни продукти и ненютонови течности, които съдържат влакна или парченца.

 

 

ParaTube CQT – (Corrugated Quadruple Tube). Имат уникална конструкция, включваща четири тръби една в друга. Тази конструкция позволява голяма гъвкавост и увеличаване на топлопредаването и оптимизиране на загубите на налягане. Конструкцията на CQT позволява да се балансира големината на дебита и коефициента на загубите между външното и вътрешното междутръбно пространство. Този тип топлообменници позволява успешно топлопредаване при ламинарни потоци и ненютонови течности.

 


ParaTube CМT – (Corrugated Multi Tube). Топлообменник, съставен от определен брой паралелно свързани тръби с диаметър много по–малък от този на външната тръба. Поради големия брой тръби във вътрешния контур на този тип тръбни топлообменници значително се увеличава топлообменната повърхност. CМT е перфектното решение за нисковискозни продукти, съдържащи пулп или фибри. 

 

 Особености:

  •     Работна температура до 285°C
  •     Работно налягане до 60 бара
  •     Възможни материали: от обикновена стомана до много специални сплави
  •     Наличност на частици
  •     Приложение за високовискозни продукти
  •     Устойчиви на замърсяване
  •     Просто техническо обслужване

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.