Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

Инженерингови разработки и решения

Този продукт намира приложение във фармацефтичната промишленост и е създаден да отговори на високите изисквания, свързани с прехвърлянето...

Монтираната на количка мембранна Tapflo TX200 TTT-3DTL помпа беше проектирана да се използва за пренасяне на монохлороцетна...

Оборудване за галванични линии CTV40-12.5 като циркулационна помпа и Т 50 РТ като дозиращи помпи

 

T825 ST-5SF санитарна мембранна помпа е оборудвана с клапани тип „flap valve“и е проектирана за изпомпване на големи твърди частици...

 

Метална мембранна помпа с охранителна система (мониторинг за повреди на мембраната), пневматична макара за маркуча и заземителен кабел, подбрана за крайния клиент...

Tapflo CTH (Сантитарна центробежна помпа), инсталирана на индустриална количка S268X и предназначена за крайния клиент в дестилиращата промишленост.

CTH (Санитарна центробежна помпа) инсталирана на количка с предназначение за OEM клиентите от пивоварната промишленост

 

Клиентът, една от водещите компании в областта на течните отпадъци, приложи Tapflo продукт за събиране на използвано олио и мазнини от различни контейнери.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.